środa, 4 maja 2011

List otwarty wystosowany do Piotra Kruczkowskiego


Wałbrzych, dn. 3.05.2011 r.


Pan
Piotr Kruczkowski

Prezydent Wałbrzycha

Szanowny Panie Prezydencie!


Zwracamy się do Pana w związku z wydanym, w dniu 29 kwietnia, postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy, który zdecydował o powtórzeniu drugiej tury wyborów prezydenckich w Wałbrzychu.


Sprawiedliwości stała się zadość! Po wielu miesiącach żmudnego oczekiwania potwierdziło się to, o czym Wałbrzyszanie mówili już od samego początku. Uznano, że wybory wygrał Pan nieuczciwie podobnie, jak Pana kolega z Rady Miejskiej, przez którego pozostali radni z Jego okręgu będą zmuszeni ponownie stanąć do batalii wyborczej, pomimo tego, że uzyskali swoje mandaty w sposób uczciwy. Zgodnie z Pana wcześniejszymi medialnymi zapowiedziami wierzymy, że zachowa Pan resztki godności i nie będzie Pan utrudniał uprawomocnienia postanowienia Sądu. Liczymy, że nie złoży Pan stosownego zażalenia i nie utrudni tym samym, przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów w Wałbrzychu. Kolejne tygodnie procedury odwoławczej niezwykle niekorzystnie wpłyną na Pana, i tak bardzo słabą, legitymację uprawniającą do sprawowania urzędu prezydenckiego w Wałbrzychu.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy pozwala uznać, że od grudnia przebywa
Pan na stanowisku Prezydenta Miasta nieuczciwie. W związku z tym namawiamy, by w zgodzie z własnym sumieniem, przekazał Pan otrzymane od początku obecnej kadencji wynagrodzenie na działalność, dowolnie przez Pana wybranej, organizacji pożytku publicznego. Swojej prośby nie możemy umotywować konkretnym przepisem prawnym, ale jest to bez wątpienia kwestia zwykłej, ludzkiej uczciwości i szacunku do drugiego człowieka!


Od wyborów samorządowych minęło już 6 miesięcy. Czas najwyższy wziąć pełną odpowiedzialność za to, co doprowadziło do zupełnego upodlenia kultury politycznej w Wałbrzychu. Mamy nadzieję, że stanie Pan na wysokości zadania i przychylnie odniesie się do zaproponowanych rozwiązań, oczywiście nie dla osobistej satysfakcji i ratowania resztek godności, ale przede wszystkim dla dobra samych Wałbrzyszan!


Zarząd Klubu FM PiS